Materiały i źródła

W jaki sposób całkowity zakaz stosowania pestycydów, takich jak glifosat, mógłby wpłynąć na poziom emisji CO2?
Jak dokładnie glifosat pomaga gospodarstwom rolnym w redukowaniu emisji?
Te liczby pokazują, że od 1990 roku gospodarstwa rolne zmniejszyły emisję dwutlenku węgla.
Jakie zagrożenia dla produkcji żywności wynikają z zaprzestania używania glifosatu?
W jaki sposób glifosat pomaga rolnikom w produkowaniu naszej żywności?
Ile żywności trzeba wyprodukować, aby zaspokoić potrzeby całego świata?