Dlaczego stworzyliśmy tę stronę?

Glifosat jest dla rolnika podstawowym środkiem do ochrony uprawy przed chwastami, które zabierają roślinom wodę oraz składniki odżywcze. W Unii Europejskiej trwa obecnie dyskusja nad przedłużeniem licencji na jego stosowanie. Ostateczna decyzja ma zostać podjęta do końca 2017 roku. Według nas powinna ona zostać podjęta w oparciu o wszystkie dostępne dane naukowe, a nie spekulacje.

W sieci krążą informacje na temat glifosatu, które zazwyczaj nie mają nic wspólnego z prawdą i opierają się głównie na plotkach i domysłach. Z tego powodu powstała platforma edukacyjna, której celem jest przedstawienie informacji opartych tylko i wyłącznie na faktach oraz badaniach przeprowadzonych przez niezależne organizacje i agencje badawcze oraz regulacyjne z całego świata. Wyniki tych badań pokazują, czym tak naprawdę jest glifosat, jak on działa, a także w jaki sposób agencje regulacyjne czuwają nad jego bezpiecznym stosowaniem.

Niczym nieuzasadnione ograniczenie stosowania glifosatu mogłoby wywołać katastrofalne skutki dla miliona obywateli UE, zarówno rolników, plantatorów, obrońców przyrody, jak i zwykłych konsumentów, którzy odczuliby wzrost cen żywności oraz zwiększenie emisji CO2 do atmosfery. Jednak prosimy, nie wierzcie nam jedynie na słowo, tylko sprawdźcie sami, co naukowcy mają do powiedzenia w tej sprawie.

Dziękujemy.

 

Alistair Hide
Dyrektor ds. Korporacyjnych, Europa Bliski Wschód