Czy glifosat szkodzi pszczołom?

Wbrew doniesieniom medialnym nie ma żadnych dowodów naukowych na istnienie jakiegokolwiek związku między spadkiem populacji pszczół i stosowaniem glifosatu.

 

Populacja pszczół mierzy się obecnie z wieloma wyzwaniami. Wynikają one ze zmiany klimatu, narażenia pszczół na działanie pestycydów, nieprawidłowego odżywiania, a przede wszystkim – z niewłaściwego zarządzania gospodarką pasieczną przez pszczelarzy oraz ryzyka zakażeniem warrozą.

Niektórzy twierdzą jednak, że pszczołom może także szkodzić stężenie glifosatu w ekosystemach rolniczych.

Choć pogląd ten był szeroko poruszany przez media, nie znajduje żadnego poparcia w dowodach naukowych. Zanim Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA) dopuści do użytku takie pestycydy, jak środki chwastobójcze na bazie glifosatu, dokonuje najpierw ich dokładnej analizy pod kątem ewentualnego oddziaływania tych substancji na nieszkodliwe organizmy, na przykład pszczoły.

Z przeprowadzonej przez agencję oceny ryzyka wynika, że glifosat nie jest trujący dla pszczół. Wnioski te potwierdza badanie przeprowadzone w 2014 roku przez amerykańskich naukowców, zatytułowane „ Ocena stopnia narażenia oraz możliwego wpływu na rozwój czerwia pszczelego na przykładzie glifosatu”.

Z badania wynika, że „nie stwierdzono żadnych negatywnych skutków stosowania glifosatu dla rozwoju dorosłych pszczół czy czerwia pszczelego”. Badanie przeprowadzone na czerwiu pszczelim w Australii również nie wykazało żadnych negatywnych skutów stosowania glifosatu.

Wyniki te zostały potwierdzone dodatkowym badaniem czerwia pszczelego, w celu spełnienia obecnych wymogów UE w zakresie badań dotyczących odnowienia licencji na stosowanie glifosatu. Podsumowując, żadne przeprowadzone na dużą skalę badanie nie wykazało dowodu na istnienie jakiegokolwiek związku między spadkiem populacji pszczół i stosowaniem glifosatu.

Źródła

bbka.org.uk/kids/importance_of_bees

honeybeehealthcoalition.org  

jeb.biologists.org/content/early/2014/07/23/jeb.109520

epa.gov/ingredients-used-pesticide-products/glyphosate