Waarom deze website?

Europese regelgeving met betrekking tot glyfosaat wordt regelmatig herzien. Glyfosaat is een cruciaal middel dat boeren kunnen gebruiken om hun gewassen te beschermen tegen onkruid dat water en voedingsstoffen aan hun gewassen onttrekt. Een definitieve beslissing over de verlenging van de glyfosaatvergunning wordt tegen eind 2017 verwacht. Wij vinden dat deze beslissing moet worden gebaseerd op beschikbaar en door de autoriteiten erkend wetenschappelijk onderzoek en niet op speculatie.

Veel online informatie over glyfosaat is gebaseerd op speculatie, mythes en geruchten. Dat is de aanleiding om deze website op te zetten. Op deze site geven we feitelijke informatie over het veilige gebruik van glyfosaat van toonaangevende wetenschappelijke organisaties en regelgevende instanties.

Onterechte beperkingen op het gebruik van een middel als glyfosaat kunnen een zeer negatieve impact hebben op miljoenen mensen in Europa: niet alleen op boeren, kwekers en natuurbeschermers, maar ook op consumenten, die de gevolgen van een aanzienlijke stijging van CO2-productie en voedselprijzen zullen ondervinden.

 

Alistair Hide
Directeur Corporate Affairs, Europa Midden-Oosten