Media en bronnen

Hoe kan een totaal verbod op het gebruik van pesticiden zoals glyfosaat de CO2-uitstoot beïnvloeden?
Hoe kan glyfosaat bijdragen aan het verminderen van uitstoot door akkerbouw?
Uit deze cijfers blijkt dat sinds 1990 de uitstoot van koolstofdioxide in de akkerbouw is verminderd.
Welke rol speelt glyfosaat in de voedselproductie door akkerbouwers?
Hoeveel voedsel heeft de gehele wereldbevolking nodig?
Wat zijn de risico's voor de voedselproductie door het verwijderen van glyfosaat?