Hoe glyfosaat de spoorwegen in Europa begaanbaar houdt

Maak kennis met het high-tech treinenteam Weedfree on Track, dat de Europese spoorwegen vrij houdt van gevaarlijk onkruid.

 

Onkruid vormt niet alleen een bedreiging voor de productie van voldoende voedsel. Het vormt ook een voortdurende bedreiging voor onze infrastructuur, niet in de laatste plaats voor onze spoorwegen. Als onkruid niet bestreden wordt, kan het de zichtbaarheid van de rails en de toegankelijkheid van het spoor voor medewerkers ernstig belemmeren. In extreme gevallen kan onkruid zelfs een spoorlijn onbegaanbaar maken.

Daarom is het gespecialiseerde Weedfree on Track in de afgelopen 50 jaar de strijd aangegaan met welig tierend onkruid op het spoorwegennet in heel Europa, met behulp van een innovatieve en milieubewuste methode.

“Als glyfosaat zou worden verboden, zouden we een alternatief moeten vinden. Op dit moment zijn er geen alternatieven die net zo effectief zijn.” Jean-Pierre Deforet, scheikundige bij Infrabel

Weedfree on Track is gevestigd in het Britse Huddersfield, maar het meeste werk vindt in continentaal Europa plaats. Van Denemarken tot Zweden en van België tot Spanje: de innovatieve technologie achter de onkruidverdelgende trein zorgt ervoor dat spoorwegexploitanten in Europa het bedrijf uitstekend weten te vinden. Met een camera op de voorkant van de locomotief kunnen de verschillende soorten onkruid met behulp van NASA-technologie op basis van hun specifieke chlorofylgehalte worden geïdentificeerd. Deze informatie gaat naar een centrale bedieningseenheid, die vervolgens alleen op de benodigde plekken een glyfosaatoplossing spuit. Dit betekent een besparing van 70% op het gebruik van glyfosaat vergeleken met het sprayen van het hele gebied naast de trein. Het beperkt ook het risico dat het terecht komt in particuliere of openbare ruimtes. Glyfosaat is het meest geteste en gereguleerde herbicide ter wereld en wordt al meer dan 40 jaar veilig gebruikt voor effectieve onkruidbestrijding.

Neil Bangham, CEO van Weedfree on Track

Jonathan Caine, operationeel manager van Weedfree on Track, legt uit hoe het systeem werkt: “De trein is zo uniek omdat er gebruik gemaakt wordt van een systeem voor het in kaart brengen van onkruid met twee hoge-resolutiecamera’s aan elke kant van de trein. De camera’s delen het spoor op in een matrix van negen secties. Als er onkruid op deze plek zit, wordt het chlorofyl in de planten door de infraroodcamera herkend, en wordt vastgesteld of het om onkruid gaat of niet. Hierdoor weet de pomp of er wel of niet gespoten moet worden, en dan wordt er uit een van de 96 spuitmonden gespoten. Dit betekent dat we slechts het absolute minimum van het middel gebruiken, wanneer het nodig is.”

De camera’s waar Jonathan Caine het over heeft, zijn geen standaarduitrusting. Deze zijn aan beide kanten van de trein met behulp van een speciaal NASA-frame vastgezet. Dit beperkt de mate van trillingen van de trein, waardoor de nauwkeurigheid van het spuiten verder wordt verhoogd.

Caine zegt dat het systeem is aangepast aan de specifieke behoeften en wetgeving van elk van de landen waarin het wordt toegepast. “In België nam het aantal gevoelige gebieden waarin we niet kunnen spuiten onlangs toe van 12 tot 2.500, waardoor we het systeem moesten aanpassen. Eerder gebruikten we de kilometerpaaltjes langs het spoor om vast te stellen wanneer we het systeem konden gebruiken. Met 12 gebieden is dit geen probleem, maar met 2.500 plekken is het onmogelijk. We hebben nu een systeem ontwikkeld dat automatisch aangeeft of we de spuit kunnen gebruiken, op basis van GPS-coördinaten.”

 

 

Weedfree on Track maakt gebruik van glyfosaat, maar door de toenemende beperkingen op het gebruik hiervan zijn andere, niet-chemische opties onderzocht. Caine vertelt welke resultaten dit heeft opgeleverd: “We hebben een aantal proeven uitgevoerd om te zien in welke mate de trein effectiever is dan handmatige methoden. Op basis van onze schattingen kost het tot 40 keer meer om in dezelfde tijd het werk handmatig uit te voeren. Weedfree on Track zet sterk in op het beperken van het gebruik van pesticiden, maar de alternatieven, zoals maaien met de hand, met behulp van stoom, azijnzuur of een biochemische stof, zijn simpelweg niet zo effectief als ze correct worden toegepast.”

Neil Bangham, CEO van Weedfree on Track, zegt dat het systeem op elke trein kan worden gezet omdat het uit modules bestaat. “Het deel met de spuiten tegen onkruid is universeel, het kan op elk soort rijdend materieel worden gezet, waaronder treinstellen en draaistellen. Het werkelijk unieke zit in het onkruiddetectiesysteem, dat op dit moment in geen ander deel van de wereld wordt gebruikt. De camera kan op de voorkant van bijna elke locomotief worden gemonteerd, waardoor het zeer geschikt is voor gebruik in andere landen.”

Weedfree on Track zorgt ervoor dat de voordelen van dit unieke en innovatieve glyfosaatsysteem op de plekken kan worden toegepast waar dit het meeste nodig is. Jean-Pierre Deforet, chemicus bij Infrabel (de beheerder van de Belgische spoorinfrastructuur), legt uit wat de voordelen voor het Belgische spoorwegennet zijn.

“Het onkruiddetectiesysteem zorgt ervoor dat een minimale hoeveelheid wordt gebruikt, waarbij alleen onkruid wordt bespoten als dat nodig is. Hierdoor hoeven we veel minder chemische stoffen te gebruiken. Als glyfosaat zou worden verboden, zouden we een alternatief moeten vinden. Op dit moment zijn er geen alternatieven die net zo effectief zijn. Voor de Belgische spoorwegen zou dit een enorm probleem opleveren.

“Het alternatief voor ons is om een deklaag van maaisel te gebruiken, of om handmatig te spuiten. Maar wanneer je mensen op het spoor laat werken, zorg je voor een ander, veel groter veiligheidsprobleem dan wanneer je vanaf de trein spuit.”