Is glyfosaat schadelijk voor honingbijen?

De media mogen anders beweren, maar er bestaat geen wetenschappelijk verband tussen de afname van het aantal honingbijen en het gebruik van glyfosaat.

 

Honingbijen hebben het niet makkelijk. Ze hebben last van klimaatverandering, pesticiden, gebrek aan voeding en vooral de slechte verzorging van bijenkorven door imkers en de varoamijtenplaag.

Maar wat ook wel wordt gezegd, is dat glyfosaat in het agro-ecosysteem een negatieve impact kan hebben op honingbijen.

Dat deze beweringen veel aandacht in de media krijgen, wil niet zeggen dat ze wetenschappelijk correct zijn. Voordat pesticiden zoals onkruidbestrijdingsmiddelen op basis van glyfosaat officieel gebruikt mogen worden, gaat het Amerikaanse Environmental Protection Agency zorgvuldig na wat de gevolgen kunnen zijn voor onschadelijke organismen, waaronder honingbijen.

Uit hun risicoanalyses blijkt dat glyfosaat niet giftig is voor honingbijen. Hun bevindingen worden gestaafd in een door Amerikaanse wetenschappers uitgevoerd onderzoek uit 2014 naar de ‘blootstelling en mogelijke gevolgen voor de ontwikkeling van het broedsel van bijen bij gebruik van glyfosaat als voorbeeld’.

Het onderzoek concludeerde: “In geen van de met glyfosaat behandelde bijenkolonies werden nadelige gevolgen waargenomen voor volwassen bijen of de ontwikkeling van het nageslacht.” Ook een Australisch broed-onderzoek heeft aangetoond dat glyfosaat geen impact heeft op honingbijen.

Deze resultaten zijn verder bevestigd in een onderzoek dat voldeed aan de huidige Europese eisen voor verlenging van de glyfosaatvergunning. In geen enkel grootschalig onderzoek is ooit enig verband gevonden tussen het gebruik van glyfosaat en de afname van het aantal honingbijen.

 

Bronnen

bbka.org.uk/kids/importance_of_bees

honeybeehealthcoalition.org 

jeb.biologists.org/content/early/2014/07/23/jeb.109520

epa.gov/ingredients-used-pesticide-products/glyphosate